Royal Car Rental Group | Inovacije

Inovacije

Hvala Bogu mi uvek inoviramo naše poslove

Royal Car Rental Group

Zahvaljujući Bogu, razorne inovacije koje donosimo su se pokazale kao moćan način da se uspešno izazove poznata i etablirana preduzeća u industriji iznajmljivanja automobila.

Boris Knežević

CEO, Royal Car Rental Group

Naša vizija

Želite da stupite u kontakt sa nama?

2050. godine, prema UN, na planeti će biti 9,8 milijardi ljudi, od kojih će skoro 70% živeti u urbanim sredinama. Rastuća potražnja za ličnom gradskom mobilnošću osim privatnih automobila i postojećih metoda javnog prevoza zahteva razvoj efikasnijih usluga iznajmljivanja automobila koje su pravedne, pouzdane, održive i zajedničke. Naša je dužnost kao lidera u inovacijama da promovišemo ovu promenu.

Royal Car Rental Group | Naši inovacijski prioriteti

Naši inovacijski prioriteti

Royal Car Rental Group radi na tri glavne oblasti inovacija kako bi razvila najbolju uslugu iznajmljivanja automobila budućnosti. Ove strateške oblasti, koje su kritične za revoluciju u industriji, su sledeće:

  • proširenje filijala za iznajmljivanje automobila
  • razvoj novih usluga iznajmljivanja automobila
  • razvoj novih tehnologija i poslovnih platformi

Da bi inovirala, proširila, razvila i bolje testirala ove tri strateške oblasti i usluge, Roial Car Rental Group se oslanja na jedinstvene poslovne i marketinške sinergije znanja i traži i spoljne talente.

Vizionarska strategija

U protekle tri godine, Royal Car Rental Group je bila u potpunosti posvećena razvoju jedinstvenih, prilagođenih i pouzdanih usluga iznajmljivanja automobila. Kao pionir u istočnoj Evropi i na Balkanskom poluostrvu, naša strategija danas ide na drugu brzinu.

Naš strateški plan, predstavljen u januaru 2022., fokusira se na liderstvo u uslugama grupe i jedinstvene prednosti našeg znanja i znanja u oblasti poslovanja, marketinga i prodaje. Naš cilj je da proširimo prepoznatljivost našeg brenda i da obezbedimo stabilan i održiv rast našim partnerima.

Inovacija je u našim genima, a informaciona tehnologija je u srcu naše strategije. U cilju stalnog boljeg zadovoljavanja potreba kupaca, stalno inoviramo i unapređujemo naša IT rešenja.

Royal Car Rental Group | Vizionarska strategija

Kako postati naš korisnik franšize

Spremni da se pridružite porodici? Royal Car Rental Group uvek traži nove franšize spremne da prihvate našu pobedničku kulturu i posvećenost vrhunskim uslugama iznajmljivanja automobila.